Disclaimer

De website www.polderlivingenlifestyle.com en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Polder Living & Lifestyle. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Polder Living & Lifestyle De inhoud van deze website en andere uitingen van Polder Living & Lifestyle op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Polder Living & Lifestyle wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Polder Living & Lifestyle behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.
Artikelinformatie vermeld op de website www.polderlivingenlifestyle.com wordt gegenereerd uit een deelnemers-artikelmanagement systeem. Onze deelnemers zijn eindverantwoordelijk voor de verstrekte artikel- en prijsinformatie op onze website.
Polder Living & Lifestyle is uiterst selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt op www.polderlivingenlifestyle.com, maar zij kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.
Voor eventuele vragen of opmerkingen is Polder Living & Lifestyle bereikbaar per email , polderlivingenlifestyle@outlook.com